Disclaimer

De informatie op deze website (nlgd.nl) wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, kunnen we geen garantie geven voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verliezen, schade aan computersystemen, gegevensverlies of andere schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacyverklaringen of praktijken van deze externe websites. Het opnemen van een link naar een andere website impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan door ons.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We streven ernaar om onderbrekingen of technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, maar we kunnen niet garanderen dat de website altijd beschikbaar is of foutvrij zal zijn.

De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en materialen op deze website behoren toe aan ons of aan de oorspronkelijke bronnen van de informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud of materialen van deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op deze website worden verstrekt.

Laatste update: [datum]